در هر حوزه ای که فعالیت می کنید، امنیت امری حیاتی است

آموزش


آموزشگاه، کارمندان، تحقیقات، اسناد و اطلاعات دانشجویان و در کل تمامی دارایی ها و امکانات مجموعه آموزشی خود را تحت محافظت کامل داشته و با استانداردهای آموزشی همراه شوید و پالیسی های سازمانی خود را پیاده سازی نمایید.

بهداشت و درمان


اطلاعات حساس و محرمانه بیماران را با پیشرفته ترین راهکارهای امنیتی محافظت کنید و با کلیه روال ها و مقررات سفت و سخت امنیتی در این حوزه، هماهنگ و منطبق باشید.

توزیع و فروش


وقوع رخنه ها و حوادث امنیتی می تواند اعتماد مشتریان را براحتی نابود سازد. سپر دفاعی خود را در برابر بدافزارهای کنترل از راه دور و سرقت اطلاعات تقویت کنید و تلاش خود را در راستای انطباق با روال ها و استانداردهای این حوزه موثرتر نمایید.

امور مالی و بانکداری


تراکنش های مالی، اطلاعات مختص به مشتریان (PII)، دفاتر مالی و دارایی های معنوی خود را ایمن سازید و از قافله انطباق و هماهنگی با مقررات و استانداردهای این حوزه عقب نمانید.

نهادهای حکومتی


محافظت در برابر حملات سایبری روزافزون که اطلاعات محرمانه و حساس و در نهایت امنیت ملی را هدف قرار می دهند ضرورتی اجتناب ناپذیر است. با راهکارهای قدرتمند و خلل ناپذیر Sophos، از منافع حکومت و شهروندان دفاع کنید.