سوفوس و مقابله با فیشینگ

طعمه را نگیرید!

30 درصد از ایمیل های فیشینگ (Phishing) باز می شوند.فیشینگ در سال 2016 خسارتی بالغ بر 3.1 میلیارد دلار ایجاد کرد


فیشینگ کسب و کار بزرگی برای کلاهبرداران سایبری (Cyber Crooks) است. با توجه به که 89 درصد از حملات فیشینگ (Phishing Attacks) توسط سازمان های حرفه ای جرم و جنایت سازمان دهی می شود، انجام اقدامات پیشگیرانه الزامی است. این مقاله به شما کمک می کند تا در دام حملات فیشینگ قرار نگیرید و به اصطلاح طعمه را نگیرید. .